Blogg

Sommarhälsning 2020

pink-lemonade-795029_1920

Sommaren är här
Under våren har vi alla säkert upplevt annorlunda utmaningar, både på
jobbet och privat. Många av våra mötet har skett genom digitala kanaler,
vilket inneburit andra mötesstrukturer och tekniska lösningar.
Det första halvåret för samordningsförbundet har inneburit en positiv
vändning. Arbetsgruppen som bildades i januari har fört dialog och arbetat
fram flera förslag på kvalitativa individinriktade insatser.
Den 1 april startade yrkeskedjor. Syftet med projektet är att skapa och
utveckla innovativa modeller av utbildningskedjor genom att utveckla nya
metoder för lärande för kortutbildade trelleborgare i samarbete med
näringslivet, kommunen som arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.
Målet för projektet är att genom innovativa utbildningskedjor få fler
kortutbildade trelleborgare att snabbare etablera sig på arbetsmarknaden
och bli en del av samhället. Projektet ska även skapa mätverktyg för att
säkerställa leverans och arbeta jämställdhets integrerat.

Samverkan
Vårens händelser har kanske inneburit en ökad reflektion över behovet av
samverkan, för att hitta lösningar på våra gemensamma utmaningar.
Jag har lyssnat på en podd med Jody Hoffer Gittell, Professor of
Management at Brandeis University's Heller School for Social Policy and
Management. Hon har bland annat forskat kring relationers betydelse för
samverkan. Genom sin forskning ger hon tips om konkreta metoder för att
stärka våra relationer. Nedan några exempel på frågor som vi skulle kunna
ställa tillvarandra i våra olika samverkans forum:

 Vad är det jag gör i min roll/i mitt arbete som hjälper dig att göra ditt?
 Vad skulle jag kunna göra annorlunda för att hjälpa dig/underlätta för
dig ännu mer?
 När tycker du att vårt arbete är bra ”synkat” och när känns det som vi
drar åt olika håll?

Och så …………….
Jag kommer att vara ledig från den 20 juli tom den 7 augusti. Min ”hemester”
blir en cykeltur längs Sydostleden från Växjö till Simrishamn.
Önskar er alla en fin ledighet under sommaren.

Annika Rasmusson, samordningsförbundet Trelleborg

Blogginlägg

Scroll to Top