Blogg

Bidra till Unga vuxna Trelleborg!

hej55

Unga Vuxna Trelleborg är ett initiativ av Socialpsykiatrin i Trelleborgs Kommun med Arbetsförmedlingen och Region Skåne som samverkanspartners. Projektet finansieras av Samordningsförbundet Trelleborg. Projektets övergripande mål är att tillvarata och nyttja potentialen, erfarenheterna och upplevelserna från personer ur målgruppen (16-30 år) och från professionen, för att kunna identifiera vad vi som kommun, vårdutövare och myndigheter kan utveckla och förändra för att möta unga vuxnas behov.

Möt Duke och Ida, projektets medarbetare, och hör dem berätta om projektet och varför just de har valt att engagera sig!

Projektet behöver DIN hjälp!

En målformulering vi arbetar utifrån är: ”Formulera rekommendationer kring nya konkreta arbetssätt för att möta unga vuxnas behov”. För att lyckas i vårt arbete behöver vi hjälp. Vi letar därför aktivt efter eldsjälar inom kommunen, myndigheterna och vården, som har ett genuint intresse av att påverka arbetssätt för att möta målgruppen unga vuxna.

I dagsläget behöver projektet:

  • Komma i kontakt med unga vuxna som kan berätta sin historia samt önskar att delta i projektet, så när du träffar någon som kan vara aktuell får du gärna höra av dig eller ge hen tips om vårt projekt.
  • Få möjligheten att komma ut i verksamheter för att berätta och informera om vårt arbete, gärna i olika forum såsom APT eller grupper av unga vuxna.
  • Komma i kontakt med dig som vill bidra till projektet genom att bli intervjuad och/eller genom att delta aktivt i de workshops vi kommer att hålla kring våra målformuleringar.

 

 

Vill du vara med och bidra? Då är du varmt välkommen på vårens kommande evenemang! Datum, tider och teman för dessa ser du nedan.

14 mars
Inspirationsföreläsning av Mandy vA kl.15.30-17.00 (plats meddelas senare beroende på antalet anmälda) – anmälan sker på inspiration@ungavuxnatrelleborg.se

28 mars
WorkShop med unga vuxna och profession kring vad ”Framgångsfaktorer – Utmaningar – Isolera relevanta utvecklingsområden – Ideutveckling” kl.09.00-12.00

11 april
Inspirationsföreläsning av Johanna N kl.15.30-17.00 (plats meddelas senare beroende på antalet anmälda) – anmälan sker på inspiration@ungavuxnatrelleborg.se

22 maj
WorkShop med unga vuxna och profession – Genomföra gemensamma processer för tjänstedesign utifrån WS1 kl.09.00-12.00

Om du vill veta mer om projektet, besök oss på vår hemsida www.ungavuxnatrelleborg.nu. För att komma i kontakt med projektets medarbetare, skicka ett mail till info@ungavuxnatrelleborg.nu eller ring på telefonnummer 0734 42 28 04.

 

Blogginlägg

Scroll to Top