Styrelseordföranden

Jag heter Cilla Dahl Andersson och är styrelseordförande i Samordningsförbundet Trelleborg. Styrelsen uppgift är att se, och ge möjligheter till samverkan över gränser. Jag har alltid varit politiskt aktiv på alla olika nivåer sedan jag var tonåring. Under hela min tid i politiken har jag arbetat parallellt och då ofta med människor i utanförskap. och för mig har helhetsperspektivet alltid varit mycket viktigt.

Jag tackade ja till att sitta i Samordningsförbundet Trelleborgs styrelse eftersom det gav en stor möjlighet att påverka i frågor som är viktiga för samhället i stort och som jag själv länge varit engagerad i. Eftersom det i längden är strukturerna vi vill åt, vill Samordningsförbundet Trelleborg ge möjligheten för initiativ att testa och utmana systemet. För att det ska förverkligas behövs kompetens från alla nivåer i organisationerna. I styrelsen finns massor med erfarenhet och kompetens, så för bästa resultat gör vi jobbet tillsammans.

Jag vill att Samordningsförbundet Trelleborg ska vara en naturlig samarbetspartner, det ska vara naturligt att rådfråga, diskutera tankar och utveckla dessa. Det är något jag ser som ett mål och inte en vision.

CillaDahlAndersson

Cilla Dahl Andersson

Scroll to Top