Ordförande: Ann Kajson Carlqvist, Trelleborgs kommun

Ersättare: Cilla Andersson Dahl, Trelleborgs Kommun

Vice ordförande: Karin Lindgren Eklund, Arbetsförmedlingen

Ersättare: Admir Useinovski, Arbetsförmedlingen

Ledamot: Gunilla Nordgren, Region Skåne

Ersättare: Lennart Höckert, Region Skåne

Ledamot: Rose-Marie Pettersson, Försäkringskassan

Ersättare: Gabriella Lidquist, Försäkringskassan

Revisor: Andre af Geijerstam, Region Skåne

Ersättare: Ina Liljeberg, Trelleborgs kommun

Scroll to Top