Ägarorganisationer

Trelleborgs kommun arbetar mot målen social hållbarhet, folkhälsa och för att alla trelleborgare ska kunna delta i samhällslivet på lika villkor. Kommunens arbete kring arbetsmarknad, etablering, ekonomiskt bistånd och ensamkommande unga, kallas för Trelleborgsmodellen, och är en modell med ett starkt etableringsperspektiv. Läs mer på www.trelleborg.se

 

Region Skåne ansvarar för den regionala utvecklingen i Skåne län, vilket innebär att organisationen bland annat arbetar för att främja vården och näringslivet. Region Skånes uppdrag inom vård omfattar både sjukvård och rehabilitering. Inom näringslivet gör organisationen insatser som syftar till att stimulera arbetsmarknaden i Skåne län. Mycket av Region Skånes arbete består av samordnade insatser mellan olika aktörer. Läs mer på www.skane.se

Försäkringskassan beslutar om och betalar ut många av de förmåner som ingår i den svenska socialförsäkringen. Ett annat av Försäkringskassans uppdrag är att, genom samverkan med andra aktörer så som kommuner och Arbetsförmedlingen, verka för en arbetslivsinriktad rehabilitering inom sjukförsäkringsområdet. Läs mer på www.forsakringskassan.se

 

Arbetsförmedlingens grunduppdrag är att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad, genom att förse arbetsgivarna med arbetskraft och arbetssökande med arbeten. Myndigheten samverkar med andra myndigheter, kommuner samt andra för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Arbetsförmedlingen har ett särskilt uppdrag att förebygga arbetslöshet bland de personer som står lite längre från arbetsmarknaden.  Läs mer på www.arbetsformedlingen.se

Scroll to Top