Pågående insatser

Slideshow_05

Unga Vuxna 2.0

Unga Vuxna Projektperiod 1 augusti. 2020–31 juli, 2021 En samverkan mellan Region Skåne (vårdcentraler, allmänpsykiatrin) och Trelleborgs Kommun (gymnasieskolan) för ...

Yrkeskedjor

Insatsen Utbildningskedjor startade den 1 april.  Just nu pågår planering och utformning av de olika yrkeskedjorna, tillsamman med berörda parter. Arbetsmarknadsförvaltningen ...
Scroll to Top