Blogg

Ny lag kräver rehabiliteringsplan

11 maj, 2018

Från och med den 1 juli 2018 är arbetsgivare enligt lag skyldiga att upprätta en plan för återgång i arbete. Senast den dag en anställds arbetsförmåga varit nedsatt på grund av sjukdom på hel- eller deltid under 30 dagar ska arbetsgivaren upprätta en plan för återgång i arbete. Regeln gäller om det kan antas att […]

Innovationsverkstad

8 maj, 2018

Många människor med psykisk ohälsa vittnar om hur deras liv kan bli bättre genom ökad samverkan. Under hösten har vi vid tre workshops mött Loes och Ola, två ambassadörer som både föreläser, leder grupper samt håller seminarier. Utifrån teman som ”Från att överleva till att vilja leva”, ”Jakten på intyg och vad den gör med […]

Lansering hemsida 23 maj

8 maj, 2018

Under våren har Samordningsförbundet samarbetat med studenter vid Malmö universitet. Syftet med samarbetet var att göra Samordningsförbundet mer lättillgängligt och informativt. Resultatet har mynnat ut i ett projekt vars syfte är att se över Samordningsförbundets hemsida. Den nya hemsidan presenteras på Malmö universitet tisdag den 23 maj.

Scroll to Top