Inspiration

På SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) hemsida hittar du en idébank med exempel på arbete med asyl- och flyktingmottagande och integration inom områden som arbetsmarknad, utbildning och hälsa. Idébanken är tänkt för att underlätta för erfarenhetsutbyte och utveckling.
Gå direkt till SKL:s idébank här!

NSS (Nationella Nätverket för Samordningsförbund) är språkrör för samordningsförbunden i Sverige. I deras kunskapsbank finner du slutrapporter för insatser runtom i hela Sverige inom områden som sjukskrivna, unga vuxna och utrikes födda.
Gå direkt till NSS:s kunskapsbank här!

 

DSC_0705

Bli inspirerad av andra!

Scroll to Top