Forskning

DSC_0811

Samverkan som metod för samarbete mellan olika samhällsinstitutioner har studerats av flera forskare. Detta ser vi mycket positivt på, och har därför samlat ett urval forskningsrelaterade länkar här.

Nätverket för samverkansforskning

Nätverket för samverkansforskning är ett forum för forskare inom olika ämnesområden. Nätverket publicerar sammanställningar av genomförd forskning, pågående forskningsprojekt och vetenskapliga konferenser rörande samverkan inom det moderna välfärdssamhället: https://www.samverkansforskning.se/

Forskningsartiklar

Catharina Wildmark på Karolinska institutet i Stockholm, skriver i sin doktorsavhandling om behovet av samordning vid insatser för barn och ungdomar i behov av stöd från flera organisationer. Klicka på länken nedan för att läsa hela hennes avhandling (dokumentet är skrivet på svenska): Divirgent conceptions - Obstacles to collaboration in addressing the needs of children and adolescents

Margareta Karlsson på Luleå Tekniska Universitet har i sin licentiatuppsats studerat hur samverkan mellan aktörer och organisationer kan
bidra till förbättringar av hälso- och sjukvårdens stödprocesser både ur patientens och ur organisationens perspektiv. Läs hela hennes uppsats här: Organisering av samverkan i stödprocesser inom hälso- och sjukvård