DSC_0795 

Team samverkan

Team Samverkan är en fortsättning av projektet ”Team Fagerängen” (2011-2012). Målet är att genom stärkt samverkan se till att sjukskrivna … 

Team psykiatri

För att förbättra samarbetet kring patienterna inledde Trelleborgs vuxenpsykiatri i början av 2014 en tätare samverkan med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och … 

Rehabkoordinatorerna

Ingalill Holmdahl berättar om Rehabkoordinatorerna:  Projektet Rehabkoordinatorerna startade 2011 på en vårdcentral inom primärvården i Trelleborg. Syftet med projektet var …

Scroll to Top