1. Idé

Ett projekt börjar alltid med en idé. För att idén ska kunna leda till ett projekt krävs först att idén konkretiseras. Här är det viktigt att tidigt i processen klargöra syftet med projektet, samt vilken effekt och utfall man förväntar sig efter att insatsen genomförts.

2. Formalisering

Här formaliseras projektet på papper där syfte, projektmål, milstolpar och budget sätts upp.

3. Projektansökan

Skicka in ansökan till Samordningsförbundet.

4. Beslut

Ansökan tas upp på nästkommande styrelsemöte. Samordnaren återkopplar beslutet till projektägaren snarast.

5. Genomförande

Projektet kommer att regelbundet följas upp av samordningsförbundet genom avstämningsmöten och rapporter.

 

För mer information, kontakta Samordninsgförbundet Trelleborgs samordnare Annika Rasmusson

Vill du lära dig mer om projekt föreslår vi att du tittar närmare på boken Projektledning av Hallin & Karrbom Gustafsson (2015)

Redo att ansöka?

Ladda ner mall (Word) för ansökan här!

Öppna instruktioner (Pdf) för hur du fyller i mall för ansökan här!

Scroll to Top