———————————————————————————————–

Julbrev 2021, Samordningsförbundet NILS, trelleborg och Sydöstra Skånes samordningsförbund

Snart Jul och ett Gott nytt år!

Det är så underbart vackert med alla ljus som sprider värme både inne och utomhus, i denna mörka årstid. Det behövs verkligen då vi får fortsätta att förhålla oss till olika restriktioner utifrån pandemin.

Ett stort tack till alla fantastiska projektmedarbetare, som bidrar till att skapa förutsättningar till förändring, för människor som har behov av ett samlat stöd från parterna inom förbunden. Ni har en imponerande förmåga att se olika lösningar ur ett helhetsperspektiv.

Samordningsförbunden styrelse, strategiska grupp, beredningsgrupper och styrgrupp för projekten, har under året haft utvecklande dialoger kring samverkansfrågor, både med ett lokalt och regionalt fokus. 

Nu blickar vi framåt mot ett spännande nytt år! 

Ett fokusområde är att ytterligare utveckla samverkan mellan samordningsförbundet på olika nivåer. Några exempel är pågående nätverk för projektledare samt gemensamma kompetensutvecklande aktiviteter för parterna.

Några boktips:

Transformation av Rickard Söderberg

Tomten är vaken av Astrid Lindgren och Kitty Crowther

Julgodis: sött att njuta och ge bort av Karlolina O Haglund

Advent

Vi tänder ett ljus i advent. Det värmer den som frusen är. Vi tänder ett ljus i advent. Det sprider ljus i vårt mörker här. Och alla som är rädda och fryser på vår jord, de borde få sitta vid vårt bord. När vi tänder ett ljus i advent, när vi tänder ett ljus i advent.

God Jul och gott Nytt Samverkansår!

Kom ihåg av att njuta av det som ger dig både energi och vila.

Annika Rasmusson

Samordningsförbunden NILS, Trelleborg och Sydöstra Skånes Samordningsförbund

———————————————————————————————–

 

Något intressant att läsa samt lyssna på:

Kraftsamling för ungas psykiska hälsa – Svenska Läkaresällskapet (sls.se)

Unga med funktionsnedsättning på Arbetsförmedlingen – Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

30 – Expertsamtal om tjänstedesign – Katarina Wetter Edman och Stefan Holmlid – Art of Collaborating Podcast | Lyssna här | Poddtoppen.se

Vet Ni!! BIP – vad har hänt och vad är på gång 2022 av FINSAM i Malmö (soundcloud.com)

———————————————————————————————–

 

Lära mer om FINSAM.

Kunskapsstödet ger dig som arbetar med samverkan genom samordningsförbund ett samlat kvalitetssäkrat stöd och vägledning för arbetet:

Kunskapsstöd – Finsam

Grundläggande digital utbildning som vänder sig till dig som har eller ska ha ett uppdrag som styrelseledamot i ett Samordningsförbund och har ett intresse av att lära dig mer om uppdraget:

Utbildning – Finsam

Film om FINSAM Tillsammans gör vi skillnad:

 

Klicka på länkarna för att ta del av intressanta samordningsnyheter:

SLU: Grön rehabilitering som behandling på lantgård.

BIP Indikatorer och jobbsannolikhet. Dansk studie som undersökt vad som faktiskt gör att individer med komplexa
problem (begränsad deltagende på arbetsmarknaden, psykisk/fysisk ohälsa, sociala utmaningar,
missbruk etc.) kommer ut i arbete.

———————————————————————————————–

 

Tillsammans kan vi utveckla våra uppdrag och göra skillnad för de människor vi möter

När myndigheter kombinerar sina olika resurser kan de på ett kraftfullt sätt stödja människor i olika livssituationer. Målet är egen försörjning och bättre livskvalitet. Detta blir möjligt genom finansiell samordning – en unik samverkansform som lönar sig för både människor och samhälle. Samordningsförbundet Trelleborg är en del av FINSAM, och har det övergripande ansvaret för finansiell samordning gällande projekt och andra aktiviteter, som syftar till att stärka samverkan mellan parterna.

Förbundet parter består av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne samt Trelleborgs kommun. Genom olika former av samverkan och möten mellan parterna arbetar vi mot vår vision, att “alla trelleborgare kan ta aktiv del i arbets- och samhällsliv”. Samverkan i ett samordningsförbund ger parterna en möjlighet att utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabiliteringsarbetet. Ett samordningsförbund kan ses som en struktur för att få samverkan mellan myndigheterna att fungera över tid.

Samordningsförbundet Trelleborg vill vara en självklar samarbetspartner när det gäller samverkansfrågor. Vi vill verka för nytänkande och innovativa idéer och vara en engagerad part i de projekt och aktiviteter som förbundet finansieras.

Ta gärna kontakt med oss för att prata idéer!

 

Har du en idé? Kontakta oss!

 

Ansökningsprocessen

Att ansöka om medel för en insats som verkar för samverkan ska inte vara svårt! Därför har vi samanfattat hur ansökningsprocessen går till.

Inspiration

Låt dig inspireras av pågående och avslutade insatser från olika aktörer runt om i Sverige!

Forskning

Samverkan som metod för samarbete har studerats av flera forskare. Vi har samlat ett urval av aktuella forskningsartiklar.

 

Få förbundets nyhetsbrev!

Som prenumerant får du förbundets nyhetsbrev kvartalsvis

!

!

Läs här om hur förbundet behandlar dina personuppgifter

Skicka 

Scroll to Top