Julhälsning

 

Kanske extra viktigt att nu tända fler ljus som värmer och sprida glädje till andra, när vi alla behöver ”hålla i och hålla ut”, i en tillvaro som länge varit annorlunda.

2020 har för många varit ett år med utmaningar både i arbets- och privatlivet. Julen brukar vanligtvis innehålla mycket sång för mig. I år har det varit digitala körövningar i skiftande kvalitet och inga konserter.  Längtar redan till nästa års julkonserter!

En stor applåd och ett stort tack till alla fantastiska projektmedarbetare i insatserna Unga Vuxna och Yrkeskedjor. Ni har alla på ett lösningsfokuserat och kreativa sätt hittat digitala samt andra lösningar, för att kunna fullfölja processerna i insatserna. Ni har även på ett positivt sätt stöttat deltagare i deras stegförflyttningar samt medarbetare i deras utvecklingsarbete.

Samordningsförbundets styrelse, och styrgrupp för projekten, har under året haft utvecklande dialoger kring samverkansfrågor, både med ett lokalt och regionalt fokus.

De båda insatserna Unga Vuxna och Yrkeskedjor fortsätter i olika omfattning under 2021. Det har även framkommit behov av förrehabilliterande insatser samt samverkan kring Unga Vuxna aktuella inom allmän psykiatrin.

Nu blickar vi framåt mot 2021 som känns hoppfullt!

 

 

En annorlunda Jul

I år blir det för en del av oss en annorlund jul, njut av att läsa en bok, ta en promenad eller något annat som ger dig både avkoppling och energi.

Boktips:

”jag kan ha fel”, Björn N Lindeblad

”Goda rån är dyra”, Catharina Ingelman-Sundberg

”Rundvandringar mitt i Skåne”, Karin Hoffman

 

 

 

Några intressanta rapporter 2020

 

https://www.ifau.se/sv/Press/Meddelanden/ny-insats-hjalpte-lagutbildade-nyanlanda-till-jobb/

https://www.mucf.se/pressmeddelande/ny-mucf-rapport-oroande-att-manga-unga-ar-i-utanforskap-under-lang-tid 

https://arbetsformedlingen.se/om-oss/var-verksamhet/styrning-och-resultat/aterrapportering/analyser-av-kompetensbehov

https://arbetsformedlingen.se/om-oss/var-verksamhet/styrning-och-resultat/aterrapportering/strategiskt-arbetsgivararbete

 

Julhälsningar från insatser finansierade av Samordningsförbundet Trelleborg

 

Insatsen Yrkeskedjor

Vi vill önska varma distanserade julhälsningar från Yrkeskedjor Trelleborg. Alla elever som läser Bransch-SFI deltar digital, även illitterata elever utan skolbakgrund. Det är något som vi såg som omöjligt för ett år sedan. Vi tänker om och tänker nytt och både elever och personal kommer kliva ur pandemin med nya digitala kompetenser.

I januari planerar vi att starta ett jobbspår för gjutare i samarbete med Arbetsförmedlingen och Sandvik. Vi siktar på fem deltagare som utbildar sig två månader på Komvux i Trelleborg följt av tre månaders APL i Svedala på Sandvik. Ett jobbspår ska täcka ett företags kompetensförsörjningsbehov och riktar sig till att lyfta individer en bit från arbetsmarknaden. Med det sagt vill vi önska God Jul från Yrkeskedjor Trelleborg!

Joakim

Klicka här för att läsa årets julhälsning från Unga Vuxna Trelleborg

 

Advent

Vi tänder ett ljus i Advent,

det värmer den som frusen är.

Vi tänder ett ljus i Advent,

det sprider ljus i vårt mörker här.

Och alla som är rädda och fryser på vår jord,

dom borde få sitta vid vårt bord

När vi tänder ett ljus i advent.

När vi tänder ett ljus i advent

(Stewe Gårdare)

 

God Jul och gott Nytt Samverkansår

Annika

Samordningsförbundet Trelleborg

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Information

Nationella rådet har tagit fram en film på cirka två minuter som snabbt beskriver Finsam och samordningsförbund.

Tillsammans med övrigt presentationsmaterial som finns under stödmaterial på www.finsam.se hoppas vi kunna göra vår verksamhet mer känd!

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans återrapportering för 2019

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har i uppdrag i sina regleringsbrev att arbeta och verka för att det genom samordningsförbund skapas insatser för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga med aktivitetsersättning. Återrapportering från Arbets-förmedlingen och Försäkringskassan enligt regleringsbrev 2019 kan du läsa HÄR.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Det är att göra en god gärning utan att tänka på att det är en god gärning. ”Nalle Puh”

Tillsammans kan vi utveckla våra uppdrag och göra skillnad för de människor vi möter

När myndigheter kombinerar sina olika resurser kan de på ett kraftfullt sätt stödja människor i olika livssituationer. Målet är egen försörjning och bättre livskvalitet. Detta blir möjligt genom finansiell samordning – en unik samverkansform som lönar sig för både människor och samhälle. Samordningsförbundet Trelleborg är en del av FINSAM, och har det övergripande ansvaret för finansiell samordning gällande projekt och andra aktiviteter, som syftar till att stärka samverkan mellan parterna.

Förbundet parter består av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne samt Trelleborgs kommun. Genom olika former av samverkan och möten mellan parterna arbetar vi mot vår vision, att “alla trelleborgare kan ta aktiv del i arbets- och samhällsliv”. Samverkan i ett samordningsförbund ger parterna en möjlighet att utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabiliteringsarbetet. Ett samordningsförbund kan ses som en struktur för att få samverkan mellan myndigheterna att fungera över tid.

Samordningsförbundet Trelleborg vill vara en självklar samarbetspartner när det gäller samverkansfrågor. Vi vill verka för nytänkande och innovativa idéer och vara en engagerad part i de projekt och aktiviteter som förbundet finansieras.

Ta gärna kontakt med oss för att prata idéer!

Har du en idé?

Kontakta oss!

Ansökningsprocessen

Att ansöka om medel för en insats som verkar för samverkan ska inte vara svårt! Därför har vi samanfattat hur ansökningsprocessen går till.

Läs mer här!

 

Inspiration

Låt dig inspireras av pågående och avslutade insatser från olika aktörer runt om i Sverige!

Läs mer här!

 

Forskning

Samverkan som metod för samarbete har studerats av flera forskare. Vi har samlat ett urval av aktuella forskningsartiklar här.

Läs mer här!

 

Få förbundets nyhetsbrev!

Som prenumerant får du förbundets nyhetsbrev kvartalsvis

!

!

Läs här om hur förbundet behandlar dina personuppgifter

Terms and Conditions checkbox is required.

Skicka 

Scroll to Top