Sommarbrev från Samordningsförbundet Trelleborg den 17 juni, 2021

Sommaren är här…

och förhoppningsvis kan vi successivt börja träffas igen utanför det digitala rummet. 

Projektgrupperna för Unga Vuxna och Yrkeskedjor har på ett kreativt sätt hittat fungerade mötesformer både digitalt och fysiskt för deltagarna. I båda insatserna har filmer skapats i informations- och utbildningssyfte. Sprid gärna filmerna som finns på Unga Vuxnas hemsida www.ungavuxnatrelleborg.nu

I både beredningsgrupp och i styrelsen har vi under våren haft dialog kring behovet av fler gemensamma insatser inom Samordningsförbundet. Insatser som gör skillnad för kommunernas invånare. Ett arbete som det kommer att vara fortsatt fokus på under hösten.

Samverkan

I maj genomförde Samordningsförbunden Trelleborg, NILS och Sydöstra Skåne en gemensam kompetensutvecklingsinsats, föreläsning ang. forskningsrapport, BIP indikatorer

Syftet med Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) var att undersöka förhållandet mellan utvalda indikatorer på anställningsbarhet och sannolikheten för att komma i anställning för personer med komplex problematik. Forskningsprojektet har gett kunskap som kan användas för att kvalitetssäkra och utvärdera effekten av arbetsmarknadsinsatser till arbetslösa med svårigheter att nå arbete/studier.

Följande faktorer visade sig mest avgörande för att en person med komplexa problem skulle komma i arbete:

  • Handledarens tilltro till att individen kom i arbete.
  • Handledarkontinuitet, att ha samma handledare under hela perioden.
  • Kontinuerliga insatser utan avbrott.
  • Vid låg tilltro, byte av handledare, avbrott etc. backade individen i sin progression mot arbete.
  • Hela tiden fokus på arbete/studier.
  • Arbeta med individens helhet och arbeta exempelvis med hälsa, praktik, vägledning parallellt.

 

Och så …………….

Jag kommer att vara ledig från den 16 juli tom den 20 augusti.  Min ”hemester” blir en cykeltur längs Kattegattleden och vandring i Dalafjällen.

Önskar er alla en härlig ledighet under sommaren med allt som ni önskar er.

Annika Rasmusson, Samordningsförbundet Trelleborg

 

Klicka på länkarna för att ta del av intressanta samordningsnyheter:

SLU: Grön rehabilitering som behandling på lantgård.

BIP Indikatorer och jobbsannolikhet. Dansk studie som undersökt vad som faktiskt gör att individer med komplexa
problem (begränsad deltagende på arbetsmarknaden, psykisk/fysisk ohälsa, sociala utmaningar,
missbruk etc.) kommer ut i arbete.

 

Tillsammans kan vi utveckla våra uppdrag och göra skillnad för de människor vi möter

När myndigheter kombinerar sina olika resurser kan de på ett kraftfullt sätt stödja människor i olika livssituationer. Målet är egen försörjning och bättre livskvalitet. Detta blir möjligt genom finansiell samordning – en unik samverkansform som lönar sig för både människor och samhälle. Samordningsförbundet Trelleborg är en del av FINSAM, och har det övergripande ansvaret för finansiell samordning gällande projekt och andra aktiviteter, som syftar till att stärka samverkan mellan parterna.

Förbundet parter består av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne samt Trelleborgs kommun. Genom olika former av samverkan och möten mellan parterna arbetar vi mot vår vision, att “alla trelleborgare kan ta aktiv del i arbets- och samhällsliv”. Samverkan i ett samordningsförbund ger parterna en möjlighet att utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabiliteringsarbetet. Ett samordningsförbund kan ses som en struktur för att få samverkan mellan myndigheterna att fungera över tid.

Samordningsförbundet Trelleborg vill vara en självklar samarbetspartner när det gäller samverkansfrågor. Vi vill verka för nytänkande och innovativa idéer och vara en engagerad part i de projekt och aktiviteter som förbundet finansieras.

Ta gärna kontakt med oss för att prata idéer!

Har du en idé?

Kontakta oss!

Ansökningsprocessen

Att ansöka om medel för en insats som verkar för samverkan ska inte vara svårt! Därför har vi samanfattat hur ansökningsprocessen går till.

Inspiration

Låt dig inspireras av pågående och avslutade insatser från olika aktörer runt om i Sverige!

Forskning

Samverkan som metod för samarbete har studerats av flera forskare. Vi har samlat ett urval av aktuella forskningsartiklar här

Få förbundets nyhetsbrev!

Som prenumerant får du förbundets nyhetsbrev kvartalsvis

!

!

Läs här om hur förbundet behandlar dina personuppgifter

Skicka 

Scroll to Top