Verksamhetsplan 2017

I verksamhetsplanen kan man läsa om förbundets verksamhet under det nya året, ta del av styrelsens strategiska resonemang kring vilka insatser man vill satsa på samt rutinen för hur kommande insatser bereds och beslutas.

Verksamhetsplanen finns här..