Värdefullt


Hur tar man tillvara alla de erfarenheter som uppstår när en person går från ett liv präglat
av psykisk sjukdom till ett liv där sjukdomen inte längre dominerar tillvaron? Vilka
kunskaper kan sjukvård, socialtjänst och försäkringskassa tillägna sig genom att få ta
del av individers berättelser om tillfrisknande och återhämtning? Det är dessa frågor
projektet Värdefullt handlar om.

Projektet startade 2013 och slutfördes 31 december 2015. För den som är intresserad av att ta del av erfarenheterna från projektet, t.ex i form av en presentation, ta kontakt med fredrik.thyberg@skane.se alternativt loes.vollenbroek@gmail.com.


Per Granvik, Region Skåne, projektägare
Gunilla Tyrell, Trelleborgs kommun
Lena Henningsson, Försäkringskassan


Fredrik Thyberg, inflytandekoordinator, tel 0703-74 83 28, fredrik.thyberg@skane.se
Fredrik Grubb, Samordnare SoF Trelleborg, tel 0708-833 933, fredrik.grubb@samordningtrelleborg.se