Vad är en RehabKoordinator + ?

reko plusÖver 5 års erfarenheter av att arbeta med vidareutvecklade rehabkoordinatorsfunktioner i Trelleborg har nu sammanställts i en kort skrift. I den får man bl.a ta del av hur en vanlig arbetsdag kan se ut, samt läsa resultatet av en enkät ställd till medarbetare både inom och utom Hälso- och sjukvården. Skriften kan läsas här (pdf).