Team Samverkan

Insatsen avslutades 31 dec 2016

Team Samverkan är en fortsättning av projektet ”Team Fagerängen”(2011-2012). Målet är att genom stärkt samverkan se till att sjukskrivna personer kan komma vidare mot arbete eller studier, alternativt att de får tillgång till rätt ersättningssystem beroende på deras konstaterade hälsotillstånd. De individer som är aktuella har ofta långa sjukskrivningar bakom sig och samverkan mellan de olika myndigheterna har varit ineffektiv.

Team Samverkan drivs av en Koordinator som på heltid och på plats i primärvården koordinerar insatserna kring sjukskrivna personer. Till sin hjälp har koordinatorn ett team bestående av handläggare från kommun, arbetsförmedling och försäkringskassa.

Team Samverkan pågår till den 31 dec 2015.


Lena Serrander, Region Skåne, projektägare
Karin Lindgren-Eklund, Arbetsförmedlingen
Patrik Möllerström, Trelleborgs kommun
Lena Henningsson, Försäkringskassan


Hanna Strömbäck, koordinator, tel 0766-48 62 03, hanna.stromback@skane.se
Fredrik Grubb, Samordnare SoF Trelleborg, tel 0708-833 933, fredrik.grubb@samordningtrelleborg.se