Samverkan på riktigt

Den 15 september 2015 genomfördes en workshop i Malmrossalen i Trelleborg. Sex grupper/team arbetade igenom tre verklighetsbaserade case. Dessa är framtagna utifrån erfarenheter som gjorts i Team Psykiatri.

Här hittar du casen:

Patrik på väg tillbaka?

Anna frisk och sjuk

Maria blir plötsligt frisk

Dokumentation av workshop den 15:e september 2015