Team Psykiatri

För att förbättra samarbetet kring patienterna inledde Trelleborgs vuxenpsykiatri i början av 2014 en tätare samverkan med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Trelleborgs, Svedalas och Skurups kommuner. Tanken med det utökade samarbetet är att de patienter som har behov av insatser från flera myndigheter ska få möjlighet att träffa myndigheterna vid ett och samma tillfälle och få en gemensam och samordnad plan för sin väg mot arbete och egen försörjning.

Det övergripande och långsiktiga målet är att patienternas livskvalitet ska öka och att de utifrån sina individuella förutsättningar ska få möjlighet att återfå arbetsförmåga och förmåga till självförsörjning.

Team Psykiatri finansierades under åren 2014-2016 av samordningsförbunden Trelleborg och Nils. Insatsen avslutades den 31 dec 2016

Läs insatsens projektplan här

Läs insatsens utvärderingsrapport här

Scroll to Top