Tänk längre – det lönar sig

I ett samarbete mellan Regional Utveckling i Region Skåne och Samordningsförbundet i Trelleborg har en idéskrift tagits fram. Den utgår från två frågor:

  • Hur får man i praktiken till en hållbar och strategisk samverkan?
  • Hur får man till ett strategiskt och systemförändrande perspektiv på sociala investeringar?

Inom de två områdena samverkan och sociala investeringar återfinns ett problemmönster som kan sammanfattas med att; insikt om att det behövs långsiktighet för att förändra verkligheten ställs mot den existerande verklighetens inbyggda kortsiktighet. Sociala investeringar som ger avkastning på 10 års sikt ställs mot offentliga myndigheters ettårsbudgetar. Samverkan för att förebygga utanförskap ställs mot stödbehov som finns här och nu.

Ambitionen med denna skrift och det pågående vidare arbetet är att utforska möjligheterna att hålla kunna arbeta med alla dessa perspektiv samtidigt, det finns ingen naturlag som säger att man inte kan arbeta lång- OCH kortsiktigt samtidigt.

Ladda ner skriften här