Psykisk Hälsa Trelleborg 2016

I söndags var sista dagen på Psykisk Hälsa Trelleborg som pågått under tre veckor på Kulturens Hus där man haft föreläsningar, konstutställningar, informationstorg samt en lång rad andra evenemang. Det bjöds på smörgåstårta och allehanda kakor och bakverk men framförallt så blev det många goda samtal människor emellan i en inbjudande och varm atmosfär. På plats för Samordningsförbundets del var Torbjörn Karlsson och Sven Lindkvist samt undertecknad.

Arrangemanget har under sina tre veckor lockat över 1200 besökare och förutom att vara en viktig mötesplats för allmänheten så har det även varit en utmärkt plattform för samverkan mellan föreningslivet, ideella organisationer, studieförbund och myndigheter.

Samordningsförbundet är glada över att ha kunnat vara med och finansiera arrangemanget och vill rikta ett särskilt tack för initiativtagaren Loes Vollenbroek och övriga styrelsemedlemmar och eldsjälar i RSMH Trelleborg för deras hårda men viktiga arbete för att förändra negativa attityder om och mot personer med någon form av psykisk ohälsa och för att vara en positiv mötesplats för gemenskap människor emellan.