Sommarhälsning och förbundsnyheter 2019

Sommar, sol, vind, bad. Och semestertider med längtan och önskan om…? Jag längtar efter långa frukostar, stranden med en bok i handen och att bara få vara i nuet. Vad längtar du efter?

Den senaste tiden på Samordningsförbundet i Trelleborg har varit ”extra allt”, både utmanande och utvecklande. I mitt uppdrag har jag förmånen att träffa många personer och prata om behov av samverkan med andra. Jag får lyssna på frustrationer där samverkan behöver utvecklas och inte minst glädjas åt framgångsexempel. Jag imponeras ofta över allt det goda arbete som sker hos parterna som ”är” samordningsförbundet; över empatin, nyfikenheten och engagemanget som utvecklar nya vägar till en hållbar samverkan. Alltid med fokus på att göra det bättre för dig, mig och andra människor som vi möter i olika sammanhang.

  

Samordningsförbundet i Trelleborg går nu in i en ny spännande utvecklingsfas med delvis ny styrelse sedan april, och sedan 1 juli mitt utvidgade uppdrag som förbundschef för Samordningsförbunden Trelleborg, NILS samt Sydöstra Skåne. Min anställning är på Arbetsförmedlingen i Malmö med heltidsuppdrag fördelat på de tre olika samordningsförbunden. Förbunden kommer inte att slås ihop, men vi kommer säkert att upptäcka områden där vi gemensamt kan driva frågor som berör samverkan mellan samordningsförbundens parter.

Nya Kontaktuppgifter from 1/7

Annika Rasmusson
Samordningsförbundets namn (NILS/Trelleborg/Sydöstra Skåne)
c/o Arbetsförmedlingen
Box 17088
200 10 Malmö

Email: annika.rasmusson@arbetsformedlingen.se
Telefon: 010 487 97 20

Besöksadress: Föreningsgatan 35

 

Vill du läsa mer om samverkan? Då kan jag rekommendera:

ISF´s rapport 2019:4
”Gör Samordningsförbunden någon skillnad”

Marie Mörndals avhandling
”Vi måste hålla takten”

Njut nu av sommaren!

Annika

Ps. Jag har semester den 22/7-16/8 och läser då endast min mail sporadiskt.

För samverkan i Trelleborg!

Tillsammans kan vi utveckla våra uppdrag och göra skillnad för de människor vi möter

När myndigheter kombinerar sina olika resurser kan de på ett kraftfullt sätt stödja människor i olika livssituationer. Målet är egen försörjning och bättre livskvalitet. Detta blir möjligt genom finansiell samordning – en unik samverkansform som lönar sig för både människor och samhälle. Samordningsförbundet Trelleborg är en del av FINSAM, och har det övergripande ansvaret för finansiell samordning gällande projekt och andra aktiviteter, som syftar till att stärka samverkan mellan parterna.

Förbundet parter består av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne samt Trelleborgs kommun. Genom olika former av samverkan och möten mellan parterna arbetar vi mot vår vision, att “alla trelleborgare kan ta aktiv del i arbets- och samhällsliv”. Samverkan i ett samordningsförbund ger parterna en möjlighet att utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabiliteringsarbetet. Ett samordningsförbund kan ses som en struktur för att få samverkan mellan myndigheterna att fungera över tid.

Samordningsförbundet Trelleborg vill vara en självklar samarbetspartner när det gäller samverkansfrågor. Vi vill verka för nytänkande och innovativa idéer och vara en engagerad part i de projekt och aktiviteter som förbundet finansieras.

Ta gärna kontakt med oss för att prata idéer!

Har du en idé?

Aktuellt

Innovationsverkstad

8 maj, 2018

Många människor med psykisk ohälsa vittnar om hur deras liv kan bli bättre genom ökad samverkan. Under hösten har vi vid tre workshops mött Loes och Ola, två ambassadörer som […]

Läs mer

Lansering hemsida 23 maj

8 maj, 2018

Under våren har Samordningsförbundet samarbetat med studenter vid Malmö universitet. Syftet med samarbetet var att göra Samordningsförbundet mer lättillgängligt och informativt. Resultatet har mynnat ut i ett projekt vars syfte […]

Läs mer

Ta reda på mer...

Ansökningsprocessen

Att ansöka om medel för en insats som verkar för samverkan ska inte vara svårt! Därför har vi samanfattat hur ansökningsprocessen går till.

Läs mer!

Inspiration

Låt dig inspireras av pågående och avslutade insatser från olika aktörer runt om i Sverige!

Läs mer!

Forskning

Samverkan som metod för samarbete har studerats av flera forskare. Vi har samlat ett urval av aktuella forskningsartiklar här.

Läs mer!

Få förbundets nyhetsbrev!

Som prenumerant får du förbundets nyhetsbrev kvartalsvis
!
!
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll to Top