Sommarhälsning

Information

Nationella rådet har tagit fram en film på cirka två minuter som snabbt beskriver Finsam och samordningsförbund.

Tillsammans med övrigt presentationsmaterial som finns under stödmaterial på www.finsam.se hoppas vi kunna göra vår verksamhet mer känd!

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans återrapportering för 2019

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har i uppdrag i sina regleringsbrev att arbeta och verka för att det genom samordningsförbund skapas insatser för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga med aktivitetsersättning. Återrapportering från Arbets-förmedlingen och Försäkringskassan enligt regleringsbrev 2019 kan du läsa HÄR.

Samordningsförbundet Trelleborg den 17 juni, 2020

Sommaren är här!

Under våren har vi alla säkert upplevt annorlunda utmaningar, både på jobbet och privat. Många av våra mötet har skett genom digitala kanaler, vilket inneburit andra mötesstrukturer och tekniska lösningar.

Det första halvåret för samordningsförbundet har inneburit en positiv vändning. Arbetsgruppen som bildades i januari har fört dialog och arbetat fram flera förslag på kvalitativa individinriktade insatser.

Den 1 april startade yrkeskedjor. Syftet med projektet är att skapa och utveckla innovativa modeller av utbildningskedjor genom att utveckla nya metoder för lärande för kortutbildade trelleborgare i samarbete med näringslivet, kommunen som arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.

Målet för projektet är att genom innovativa utbildningskedjor få fler kortutbildade trelleborgare att snabbare etablera sig på arbetsmarknaden och bli en del av samhället. Projektet ska även skapa mätverktyg för att säkerställa leverans och arbeta jämställdhets integrerat.

Samverkan

Vårens händelser har kanske inneburit en ökad reflektion över behovet av samverkan, för att hitta lösningar på våra gemensamma utmaningar.

Jag har lyssnat på en podd med Jody Hoffer Gittell, Professor of Management at Brandeis University's Heller School for Social Policy and Management. Hon har bland annat forskat kring relationers betydelse för samverkan. Genom sin forskning ger hon tips om konkreta metoder för att stärka våra relationer. Nedan några exempel på frågor som vi skulle kunna ställa tillvarandra i våra olika samverkans forum:

  • Vad är det jag gör i min roll/i mitt arbete som hjälper dig att göra ditt?
  • Vad skulle jag kunna göra annorlunda för att hjälpa dig/underlätta för dig ännu mer?
  • När tycker du att vårt arbete är bra ”synkat” och när känns det som vi drar åt olika håll?

Och så...

Jag kommer att vara ledig från den 20 juli tom den 7 augusti. Min ”hemester” blir en cykeltur längs Sydostleden från Växjö till Simrishamn.

Önskar er alla en fin ledighet under sommaren.

Annika Rasmusson,  Samordningsförbundet Trelleborg

Det är att göra en god gärning utan att tänka på att det är en god gärning. ”Nalle Puh"

För samverkan i Trelleborg!

Tillsammans kan vi utveckla våra uppdrag och göra skillnad för de människor vi möter

När myndigheter kombinerar sina olika resurser kan de på ett kraftfullt sätt stödja människor i olika livssituationer. Målet är egen försörjning och bättre livskvalitet. Detta blir möjligt genom finansiell samordning – en unik samverkansform som lönar sig för både människor och samhälle. Samordningsförbundet Trelleborg är en del av FINSAM, och har det övergripande ansvaret för finansiell samordning gällande projekt och andra aktiviteter, som syftar till att stärka samverkan mellan parterna.

Förbundet parter består av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne samt Trelleborgs kommun. Genom olika former av samverkan och möten mellan parterna arbetar vi mot vår vision, att “alla trelleborgare kan ta aktiv del i arbets- och samhällsliv”. Samverkan i ett samordningsförbund ger parterna en möjlighet att utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabiliteringsarbetet. Ett samordningsförbund kan ses som en struktur för att få samverkan mellan myndigheterna att fungera över tid.

Samordningsförbundet Trelleborg vill vara en självklar samarbetspartner när det gäller samverkansfrågor. Vi vill verka för nytänkande och innovativa idéer och vara en engagerad part i de projekt och aktiviteter som förbundet finansieras.

Ta gärna kontakt med oss för att prata idéer!

Har du en idé?

Aktuellt

Bidra till Unga vuxna Trelleborg!

7 mars, 2019

Unga Vuxna Trelleborg är ett initiativ av Socialpsykiatrin i Trelleborgs Kommun med Arbetsförmedlingen och Region Skåne som samverkanspartners. Projektet finansieras av Samordningsförbundet Trelleborg. Projektets övergripande mål är att tillvarata och […]

Läs mer

Unga vuxna sätter färg på Trelleborg

5 oktober, 2018

I samband med årets upplaga av Skåneveckan för psykisk hälsa så kommer projektet Unga Vuxna Trelleborg i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland att hålla föreläsningar som riktar sig till unga […]

Läs mer

Ny hemsida

12 juni, 2018

Den 23 maj presenterades Samordningsförbundets omarbetade hemsida som tagits fram i samarbete med studenter från projektledning på Malmö universitet. Under dagen presenterade universitetets projektgrupp hur de arbetat för att förbättra […]

Läs mer

Ta reda på mer...

Ansökningsprocessen

Att ansöka om medel för en insats som verkar för samverkan ska inte vara svårt! Därför har vi samanfattat hur ansökningsprocessen går till.

Läs mer!

Inspiration

Låt dig inspireras av pågående och avslutade insatser från olika aktörer runt om i Sverige!

Läs mer!

Forskning

Samverkan som metod för samarbete har studerats av flera forskare. Vi har samlat ett urval av aktuella forskningsartiklar här.

Läs mer!

Få förbundets nyhetsbrev!

Som prenumerant får du förbundets nyhetsbrev kvartalsvis
!
!
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll to Top