Pågående insatser

Slideshow_05

Yrkeskedjor

Insatsen Utbildningskedjor startade den 1 april.  Just nu pågår planering och utformning av de olika yrkeskedjorna, tillsamman med berörda parter. Arbetsmarknadsförvaltningen ...
Scroll to Top