Förbundets samordnare

Samordningsförbundet i Trelleborg bildades 1 februari 2009 och är ett förbund inom rehabiliteringsområdet med följande medlemmar: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och Trelleborgs kommun. Förbundet lyder under Lagen om finansiell samordning (2003:1210). Förbundets ändamål är att svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och Trelleborgs kommun i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna skall användas för bedömningar och insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga till att arbeta.

Förbundet leds av en styrelse med ledamöter från de fyra ägarorganisationerna. Det dagliga arbetet leds av en anställd samordnare. Kopplat till styrelsen finns en ”Strategisk referensgrupp” bestående av ledande företrädare för ägarorganisationernas verksamheter i Trelleborg.

Förbundet finansieras med medel från ägarorganisationerna, insatsen är densamma för alla. 2017 innebär detta att ca 3,6 mkr avsätts för samverkansinsatserna i Trelleborg.

Förbundet leds av en styrelse med ledamöter från de fyra ägarorganisationerna. Det dagliga arbetet leds av en anställd samordnare. Kopplat till styrelsen finns en fdfhfhfhffggfgj fghfgh fffg dfgdfgdf dgdfg dgdfg. 

Scroll to Top