Mall för planerad insats

Ny mall för beskrivning av planerad insats/projekt. Använd gärna detta dokument i planeringen av insatsen, dokumentet fungerar också som underlag vid ansökan om insatsmedel till Samordningsförbundet. Om det uppstår frågor kring vad som ska stå under respektive rubrik kontakta kansliet.

Mallen kan laddas ner här