Knäckebröd o tandläkare

10-oktUnder måndag eftermiddag avhölls det första i en serie seminarier kring etablering/integration. På på plats i Parken i Trelleborg fanns ett 50-tal åhörare från en lång rad olika organisationer. På scenen föredrog i tur och ordning; Henrik Emilsson (Malmö Högskola), Mehran Najafi (Arbetsförmedlingen), Cecilia Lejon (Arbetsmarknadsförvaltningen Trelleborg) och Sami Järvenpää (VD, Reppu Svets&Montage AB).

 

Det genomgående temat för dagen var arbetsmarknad. Eftermiddagens guide var Fredrik Rakar.

Det sades väldigt många intressanta och viktiga saker under eftermiddagen och det går inte att kort göra rättvisa för allt, men två exempel är att:

Om produktionsapparaten är designad för att tillverka knäckebröd, så kommer den inte att tillverka limpa” (Cecilia Lejon),  d.v.s att vilka mål man sätter upp och hur man ser på sitt uppdrag har stor betydelse för vilket utfall man får. Vill man uppnå målet självförsörjande individer så måste man designa sitt arbetssätt utifrån det och inget annat.

En tandläkare ska arbeta som tandläkare och inte baka pizza” (Mehran Najafi), d.v.s det är helt avgörande att tidigt och konsekvent ta tillvara på de kompetenser som personer som kommit till Sverige besitter. Detta är dessvärre något som vi i Sverige hittills varit tämligen dåliga på och det finns mycket att göra för att skapa bättre vägar in i det svenska samhället.

Bakgrunden till seminarieserien, vilken arrangeras gemensamt av Samordningsförbunden Trelleborg, Nils och Sydöstra Skåne, är de utmaningar som ligger i att alla kommuner inom kort kommer att få många nya invånare med bakgrund i andra länder. Ett sätt att möta dessa utmaningar finns i kunskaps- och erfarenhetsutbyte och i att samverka. Seminarieserien syftar till att stimulera detta i de kommuner och andra organisationer som finns i södra Skåne. Nästa tillfälle kommer att gå av stapeln i Svedala den 18 nov, därefter i Ystad den 16 dec. Den som vill få information/inbjudan inför dessa tillfällen kan maila fredrik.grubb@samordningtrelleborg.se.