Forskning

DSC_0811

Samverkan som metod för samarbete mellan olika samhällsinstitutioner har studerats av flera forskare. Detta ser vi mycket positivt på, och har därför samlat ett urval forskningsrelaterade länkar här.

Vi måste "takta" - en studie av organisering för samverkan

Marie Mörndal disputerade vid Mälardalens högskola 1 juni 2018. I hennes studie lyfts begreppet “takta” fram för att bättre förstå hur organisationer behöver planera för samverkan. Läs hennes studie här: https://www.samverkansforskning.se/ny-avhandling-om-samverkan-2/

Kartläggning av funktionshinderpolitiken i Skåne (2019)

På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne har Funka kartlagt hur Skånes kommuner och Region Skåne arbetar med funktionshinderfrågor. Utifrån kartläggningen kan länsstyrelsen ge stöd till genomförandet av den nya nationella funktionshinderspolitiken. Resultaten av kartläggningen presenteras i en längre rapport. Den visar att det finns både styrkor och brister i kommunernas och regionens arbete funktionshinderfrågor (Källa:https://www.funka.com/vara-uppdrag/kunder-berattar/funka-har-kartlagt-funktionshinderpolitiken-i-skane/). Kartläggningen pågick mellan december 2018 och januari 2019.
För att läsa rapporten i sin helhet på Länsstyrelsens hemsida, klicka HÄR.

Nätverket för samverkansforskning

Nätverket för samverkansforskning är ett forum för forskare inom olika ämnesområden. Nätverket publicerar sammanställningar av genomförd forskning, pågående forskningsprojekt och vetenskapliga konferenser rörande samverkan inom det moderna välfärdssamhället: https://www.samverkansforskning.se/

Forskningsartiklar

Catharina Wildmark på Karolinska institutet i Stockholm, skriver i sin doktorsavhandling (2015) om behovet av samordning vid insatser för barn och ungdomar i behov av stöd från flera organisationer. Klicka på länken nedan för att läsa hela hennes avhandling (dokumentet är skrivet på svenska): Divirgent conceptions - Obstacles to collaboration in addressing the needs of children and adolescents

Margareta Karlsson på Luleå Tekniska Universitet har i sin licentiatuppsats (2017) studerat hur samverkan mellan aktörer och organisationer kan
bidra till förbättringar av hälso- och sjukvårdens stödprocesser både ur patientens och ur organisationens perspektiv. Läs hela hennes uppsats här: Organisering av samverkan i stödprocesser inom hälso- och sjukvård

 

 

 

Scroll to Top