Våra fokusområden

Photo by Hello Lightbulb
Photo by Mike Erskine
Photo by Helena Lopes

"Carpe diem säger jag"

-Annika

Fokusområde etablering

Fokusområdet etablering handlar om att förbundet strävar mot att stimulera och förstärka samverkan kring personer som flyttat till Sverige och Trelleborg. Många olika aktörer berörs i olika faser av etableringen, samtidigt som utmaningarna är många. Under 2016 genomfördes ett antal dialogforum, något som planeras få en fortsättning under 2017. Under året startas också en insats vars syfte är att genom stärkt samverkan öka möjligheterna för individer att snabbt komma i arbete eller att börja studera.


Fokusområde unga

UVAS= Unga som varken arbetar eller studerar.

Samordningsförbundet är aktivt i Samarbetsarenan, ett samverkansforum arrangerat av Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborg, där en lång rad olika aktörer som alla arbetar med ungdomsfrågor arbetar gemensamt. Grunden för det vidare arbetet inom detta fokusområde lades i samband med att utredningen ”Vem pratar vi egentligen om?” presenteras i mars 2016. I den ges en övergripande bild av läget och en diskussion kring vad som kan göras kan ta vid. En viktig ingång är att undvika att starta insatser som dubblerar eller försvårar redan pågående arbete. En annan är att lägga resurserna rätt och inte skapa insatser och strukturer som sedan blir svåra att implementera.


Fokusområde x

Väsentliga delar av de målgrupper som förbundet har arbetat med sedan starten är, har varit, eller riskerar att bli sjukskrivna. Genom ett, på många sätt, framgångsrikt arbete under flera år har vi idag en betydande kunskap kring dessa samverkansprocesser. För att bygga vidare på detta avser förbundet att bygga vidare på erfarenheterna från insatserna Team Psykiatri och Team Samverkan även under 2017.

Har du en idé?

Har du en idé om en samordnad insats 

inom något av våra fokusområden?

Kontakta oss på

samordningsförbundet!

Intresserad av att läsa mer om pågående

insatser inom våra fokusområden?

Klicka här!

 

Scroll to Top