Pedagogiska utlåtanden

Insatsen syftar till att arbeta fram en metod/modell för att skolan skall kunna skriva ett pedagogiskt underlag/utlåtande gällande elever med funktionshinder som kan komma att påverka deras arbetsförmåga.

Målet är att skapa en modell/metod för ett strukturerat och tydligt pedagogiskt underlag/utlåtande som skall kunna vara användbart inom samtliga deltagande myndigheter men också inom vården.

Insatsen pågår under 2017 och 2018.

Kontaktperson: Helene Jung, projektledare, tel 0104860212, helene.jung@arbetsformedlingen.se