Fokusområde Unga

UVAS= Unga som varken arbetar eller studerar.

Samordningsförbundet är aktivt i Samarbetsarenan, ett samverkansforum arrangerat av Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborg, där en lång rad olika aktörer som alla arbetar med ungdomsfrågor arbetar gemensamt.

Grunden för det vidare arbetet inom detta fokusområde lades i samband med att utredningen ”Vem pratar vi egentligen om?” presenteras i mars 2016.

I den ges en övergripande bild av läget och en diskussion kring vad som kan göras kan ta vid.

En viktig ingång är att undvika att starta insatser som dubblerar eller försvårar redan pågående arbete. En annan är att lägga resurserna rätt och inte skapa insatser och strukturer som sedan blir svåra att implementera.