Fokusområde samverkan HoS

Väsentliga delar av de målgrupper som förbundet har arbetat med sedan starten är, har varit, eller riskerar att bli sjukskrivna. Genom ett, på många sätt, framgångsrikt arbete under flera år har vi idag en betydande kunskap kring dessa samverkansprocesser.

För att bygga vidare på detta avser förbundet att bygga vidare på erfarenheterna från insatserna Team Psykiatri och Team Samverkan även under 2017.