Dialogforum

Dialogforumen syftar till att stimulera kontakter, samverkan och kunskapsutbyte mellan alla aktörer som arbetar inom områdena etablering och integration.

Under 2016 genomfördes tre Dialogforum i samarbete med Samordningsförbunden Nils och Sydöstra Skåne: 10 oktober i Trelleborg, 18 nov i Svedala, 16 dec i Svedala. Ett fjärde evenemang planeras just nu i Vellinge, preliminärt mars 2017.


Fredrik Grubb, Samordnare SoF Trelleborg, tel 0708-833 933, fredrik.grubb@samordningtrelleborg.se

Bengt Persson, Samordnare Nils samt Sydöstra Skåne, tel 010-119 76 12, bengt.persson@forsakringskassan.se