Etablering nyanlända

Fokusområdet etablering handlar om att förbundet strävar mot att stimulera och förstärka samverkan kring personer som flyttat till Sverige och Trelleborg. Många olika aktörer berörs i olika faser av etableringen, samtidigt som utmaningarna är många. Under 2016 genomfördes ett antal dialogforum, något som planeras få en fortsättning under 2017. Under året startas också en insats vars syfte är att genom stärkt samverkan öka möjligheterna för individer att snabbt komma i arbete eller att börja studera.