Framtida chefssamverkan utvärderas

I maj presenteras en uppföljning av erfarenheterna av Team Psykiatri och Team Samverkan, primärt ur perspektivet chefssamverkan. Hur har samverkan i styrgrupperna fungerat? Ska parterna fortsätta med chefssamverkan kring personer som är på väg från sjukskrivning till något annat? Hur skulle det i så fall organiseras? Rapporten presenteras för den tidigare styrgruppen för projekten den 5 maj, för att sedan bl.a publiceras på hemsidan.