Avslutade insatser

DSC_0795

Team samverkan

Team Samverkan är en fortsättning av projektet ”Team Fagerängen” (2011-2012). Målet är att genom stärkt samverkan se till att sjukskrivna ...

Team psykiatri

För att förbättra samarbetet kring patienterna inledde Trelleborgs vuxenpsykiatri i början av 2014 en tätare samverkan med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och ...

Pedagogiska utlåtanden i skolan

Helene Jung, projektledare och Samverkansresurs på Af Skåne Syd och Pernilla Tonning, speciallärare och specialpedagog på Resurs, Söderslättsgymnasiet i Trelleborg, ...

Rehabkoordinatorerna

Ingalill Holmdahl berättar om Rehabkoordinatorerna:  Projektet Rehabkoordinatorerna startade 2011 på en vårdcentral inom primärvården i Trelleborg. Syftet med projektet var ...

Samordnad etablering

Joakim Zetterholm, arbetsmarknadssekreterare på Arbetsmarknadsförvaltningen, Trelleborgs kommun, berättar om Samordnad etablering:  Projekt syftar till att samordna de olika myndigheterna som har olika ...
Scroll to Top