Framtida chefssamverkan utvärderas

I maj presenteras en uppföljning av erfarenheterna av Team Psykiatri och Team Samverkan, primärt ur perspektivet chefssamverkan. Hur har samverkan i styrgrupperna fungerat? Ska parterna fortsätta med chefssamverkan kring personer som är på väg från sjukskrivning till något annat? Hur skulle det i så fall organiseras? Rapporten presenteras för den tidigare styrgruppen för projekten den 5 maj, för att sedan bl.a publiceras på hemsidan.

Psykisk Hälsa Trelleborg 2016

I söndags var sista dagen på Psykisk Hälsa Trelleborg som pågått under tre veckor på Kulturens Hus där man haft föreläsningar, konstutställningar, informationstorg samt en lång rad andra evenemang. Det bjöds på smörgåstårta och allehanda kakor och bakverk men framförallt så blev det många goda samtal människor emellan i en inbjudande och varm atmosfär. På plats för Samordningsförbundets del var Torbjörn Karlsson och Sven Lindkvist samt undertecknad.

Arrangemanget har under sina tre veckor lockat över 1200 besökare och förutom att vara en viktig mötesplats för allmänheten så har det även varit en utmärkt plattform för samverkan mellan föreningslivet, ideella organisationer, studieförbund och myndigheter.

Samordningsförbundet är glada över att ha kunnat vara med och finansiera arrangemanget och vill rikta ett särskilt tack för initiativtagaren Loes Vollenbroek och övriga styrelsemedlemmar och eldsjälar i RSMH Trelleborg för deras hårda men viktiga arbete för att förändra negativa attityder om och mot personer med någon form av psykisk ohälsa och för att vara en positiv mötesplats för gemenskap människor emellan.

Knäckebröd o tandläkare

10-oktUnder måndag eftermiddag avhölls det första i en serie seminarier kring etablering/integration. På på plats i Parken i Trelleborg fanns ett 50-tal åhörare från en lång rad olika organisationer. På scenen föredrog i tur och ordning; Henrik Emilsson (Malmö Högskola), Mehran Najafi (Arbetsförmedlingen), Cecilia Lejon (Arbetsmarknadsförvaltningen Trelleborg) och Sami Järvenpää (VD, Reppu Svets&Montage AB).

 

Det genomgående temat för dagen var arbetsmarknad. Eftermiddagens guide var Fredrik Rakar.

Det sades väldigt många intressanta och viktiga saker under eftermiddagen och det går inte att kort göra rättvisa för allt, men två exempel är att:

Om produktionsapparaten är designad för att tillverka knäckebröd, så kommer den inte att tillverka limpa” (Cecilia Lejon),  d.v.s att vilka mål man sätter upp och hur man ser på sitt uppdrag har stor betydelse för vilket utfall man får. Vill man uppnå målet självförsörjande individer så måste man designa sitt arbetssätt utifrån det och inget annat.

En tandläkare ska arbeta som tandläkare och inte baka pizza” (Mehran Najafi), d.v.s det är helt avgörande att tidigt och konsekvent ta tillvara på de kompetenser som personer som kommit till Sverige besitter. Detta är dessvärre något som vi i Sverige hittills varit tämligen dåliga på och det finns mycket att göra för att skapa bättre vägar in i det svenska samhället.

Bakgrunden till seminarieserien, vilken arrangeras gemensamt av Samordningsförbunden Trelleborg, Nils och Sydöstra Skåne, är de utmaningar som ligger i att alla kommuner inom kort kommer att få många nya invånare med bakgrund i andra länder. Ett sätt att möta dessa utmaningar finns i kunskaps- och erfarenhetsutbyte och i att samverka. Seminarieserien syftar till att stimulera detta i de kommuner och andra organisationer som finns i södra Skåne. Nästa tillfälle kommer att gå av stapeln i Svedala den 18 nov, därefter i Ystad den 16 dec. Den som vill få information/inbjudan inför dessa tillfällen kan maila fredrik.grubb@samordningtrelleborg.se.

Tänk längre – det lönar sig

I ett samarbete mellan Regional Utveckling i Region Skåne och Samordningsförbundet i Trelleborg har en idéskrift tagits fram. Den utgår från två frågor:

  • Hur får man i praktiken till en hållbar och strategisk samverkan?
  • Hur får man till ett strategiskt och systemförändrande perspektiv på sociala investeringar?

Inom de två områdena samverkan och sociala investeringar återfinns ett problemmönster som kan sammanfattas med att; insikt om att det behövs långsiktighet för att förändra verkligheten ställs mot den existerande verklighetens inbyggda kortsiktighet. Sociala investeringar som ger avkastning på 10 års sikt ställs mot offentliga myndigheters ettårsbudgetar. Samverkan för att förebygga utanförskap ställs mot stödbehov som finns här och nu.

Ambitionen med denna skrift och det pågående vidare arbetet är att utforska möjligheterna att hålla kunna arbeta med alla dessa perspektiv samtidigt, det finns ingen naturlag som säger att man inte kan arbeta lång- OCH kortsiktigt samtidigt.

Ladda ner skriften här

Ny medarbetare

Samordningsförbundet har glädjen att hälsa Duke W Shane välkommen! Han kommer att jobba för förbundet under hösten bl.a med att förbereda potentiella framtida projekt.

Duke nås på duke.w.shane@samordningtrelleborg.se eller mobil 0760 89 30 36

Nytt Magasin Värdefullt

Magasinframsida

 

Nu finns ett nytt magasin tillgängligt skrivet av personer med egen erfarenhet av psykisk sjukdom. Detta är en mycket läsvärd och snyggt utformad skrift som många har stor glädje att ta del av. Samordningsförbundet har ett antal tryckta exemplar, så om någon önskar ett sådant kontakta kansliet. Magasinet finns också att ladda ner här

Rapportpresentation i Parken

På onsdagen presenterade Ingvar Nilsson och Eva Nilsson Lundmark sin rapport ”Vem pratar vi egentligen om?”

Seminarium 3 mars 16Vid ett välbesökt seminarium, med representanter från 12 olika aktörer samt ett antal politiska företrädare, presenterades och diskuterades rapporten. Några slutsatser var:

  • det görs väldigt mycket bra i Trelleborg idag, inte minst när det gäller att få unga i arbete
  • för en del individer krävs ytterligare samverkan med alltifrån hälso- och sjukvården till föreningslivet
  • en framtida ambition är att förstärka det förebyggande arbetet för att fler unga själva ska kunna hitta sin väg när de träder in i vuxenlivet

Kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson(S) avrundade diskussionen med att konstatera att det behövs en djupare politisk diskussion kring hur kommunen, tillsammans med övriga aktörer och med rapporten som en grund, kan förstärka allt det goda som redan görs ytterligare.

Rapporten kan laddas ner här (pdf)

1 2