Tillsammans kan vi utveckla våra uppdrag och göra skillnad för de människor vi möter

När myndigheter kombinerar sina olika resurser kan de på ett kraftfullt sätt stödja människor i olika livssituationer. Målet är egen försörjning och bättre livskvalitet. Detta blir möjligt genom finansiell samordning – en unik samverkansform som lönar sig för både människor och samhälle. Samordningsförbundet Trelleborg är en del av FINSAM, och har det övergripande ansvaret för finansiell samordning gällande projekt och andra aktiviteter, som syftar till att stärka samverkan mellan parterna.

Förbundet parter består av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne samt Trelleborgs kommun. Genom olika former av samverkan och möten mellan parterna arbetar vi mot vår vision, att “alla trelleborgare kan ta aktiv del i arbets- och samhällsliv”. Samverkan i ett samordningsförbund ger parterna en möjlighet att utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabiliteringsarbetet. Ett samordningsförbund kan ses som en struktur för att få samverkan mellan myndigheterna att fungera över tid.

Samordningsförbundet Trelleborg vill vara en självklar samarbetspartner när det gäller samverkansfrågor. Vi vill verka för nytänkande och innovativa idéer och vara en engagerad part i de projekt och aktiviteter som förbundet finansieras.

Ta gärna kontakt med oss för att prata idéer!

 

Något intressant att läsa samt lyssna på:

Kraftsamling för ungas psykiska hälsa – Svenska Läkaresällskapet (sls.se)

Unga med funktionsnedsättning på Arbetsförmedlingen – Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

30 – Expertsamtal om tjänstedesign – Katarina Wetter Edman och Stefan Holmlid – Art of Collaborating Podcast | Lyssna här | Poddtoppen.se

Vet Ni!! BIP – vad har hänt och vad är på gång 2022 av FINSAM i Malmö (soundcloud.com)

 


 

Lära mer om FINSAM.

Kunskapsstödet ger dig som arbetar med samverkan genom samordningsförbund ett samlat kvalitetssäkrat stöd och vägledning för arbetet:

Kunskapsstöd – Finsam

Grundläggande digital utbildning som vänder sig till dig som har eller ska ha ett uppdrag som styrelseledamot i ett Samordningsförbund och har ett intresse av att lära dig mer om uppdraget:

Utbildning – Finsam

Film om FINSAM Tillsammans gör vi skillnad:

 

Klicka på länkarna för att ta del av intressanta samordningsnyheter:

SLU: Grön rehabilitering som behandling på lantgård.

BIP Indikatorer och jobbsannolikhet. Dansk studie som undersökt vad som faktiskt gör att individer med komplexa
problem (begränsad deltagende på arbetsmarknaden, psykisk/fysisk ohälsa, sociala utmaningar,
missbruk etc.) kommer ut i arbete.

 


 

Ansökningsprocessen

Att ansöka om medel för en insats som verkar för samverkan ska inte vara svårt! Därför har vi samanfattat hur ansökningsprocessen går till.

Inspiration

Låt dig inspireras av pågående och avslutade insatser från olika aktörer runt om i Sverige!

Forskning

Samverkan som metod för samarbete har studerats av flera forskare. Vi har samlat ett urval av aktuella forskningsartiklar.

 

Få förbundets nyhetsbrev!

Som prenumerant får du förbundets nyhetsbrev kvartalsvis

!

!

Läs här om hur förbundet behandlar dina personuppgifter

Skicka 

Scroll to Top